cheatcountry

Ehlers Alternate Signal To Noise Ratio [CC]

The Alternate Signal To Noise Ratio was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 84-85) and this is a variation of his signal to noise ratio that some scalpers might find more useful than his default signal to noise ratio. You would want to buy and sell when the indicator is above the dotted line because that means the stock is volatile enough to maximize any movement of the trade in either direction. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?