Lancelot_Augur

QuarryLake v4

As some of you requested, I will make the code for QuarryLake Open for you all.
I have also updated the script in version 4.

This strategy consists of 3 indicators that I found works quite well together.

Keltner Channel, Waddah Attah Explosion, and Volatility Stop .

KC Period = 200
KCATR = 5
Vstop Period = 3
Vstop Mult = 1.5

Long when close > KC, close > Vstop, WAE trendUp
Short when close < KC, close < Vstop, WAE trendDown

Works well on BTCUSD XBTUSD , as well as other major liquid Pair.

This strategy utilized a modified Kelly position sizing for BTCUSD Bitstamp , feel free to modify it to your needs.

And lastly,

Save Hong Kong, the revolution of our times.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?