Gold_D_Roger

Davin's 10/200MA Pullback on SPY Strategy v2.0

Strategy:
Using 10 and 200 Simple moving averages, we capitalize on price pullbacks on a general uptrend to scalp 1 - 5% rebounds. 200 MA is used as a general indicator for bullish sentiment, 10 MA is used to identify pullbacks in the short term for buy entries.

An optional bonus: market crash of 20% from 52 days high is regarded as a buy the dip signal.
An optional bonus: can choose to exit on MA crossovers using 200 MA as reference MA (etc. Hard stop on 50 cross 200)

Recommended Ticker: SPY 1D (I have so far tested on SPY and other big indexes only, other stocks appear to be too volatile to use the same short period SMA parameters effectively) + AAPL 4H

How it works:

Buy condition is when:
- Price closes above 200 SMA
- Price closes below 10 SMA
- Price dumps at least 20% (additional bonus contrarian buy the dip option)

Entry is on the next opening market day the day after the buy condition candle was fulfilled.

Sell Condition is when:
- Prices closes below 10 SMA
- Hard stop at 15% drawdown from entry price (adjustable parameter)
- Hard stop at medium term and long term MA crossovers (adjustable parameters)

So far this strategy has been pretty effective for me, feel free to try it out and let me know in the comments how you found :)
Feel free to suggest new strategy ideas for discussion and indicator building

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?