phk28

VWAP filtered MACD

Bars with positive MACD histogram value and closing above VWAP are colored, long positions should be taken in areas made of those bars.

Similarly, bars with negative MACD histogram value and closing below VWAP are also colored, short positions should be taken there.

This indicator by default should be a part of your trend following trading system.

In the setting you can change colors
Above grow: positive and rising MACD histogram value
Above fall: positive and falling MACD histogram value
Below fall: negative and falling MACD histogram value
Below grow: negative and rising MACD histogram value
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?