Electrified

Local Limits

Electrified Uppdaterad   
Displays recent higher highs, lower highs, lower lows, and higher lows as a collection of local limit indicators.

In its simplicity is a lot more powerful than might appear at first glance.

  • Does not rely on volatility calculation.
  • Can be linked together to create an objective view of recent support and resistance levels.
  • Makes current trends more visible.
  • Excellent for use as a trailing stop algorithm.

Parameters

  • Single Bar Sensitivity: True (default) reacts to individual bars. False only responds to the alignment of 2 bars.
  • Margin (1-5): Adds extra distance from higher lows and lower highs to reduce the sensitivity of broken trends.

Single indicators with configurable sources:
Local Limit Higher
Local Limit Lower
Versionsinformation:
Eliminated buggy bar sensitivity option as the indicators work as intended without it.
Versionsinformation:
Added trend change values for more reliable alerts.

ALERTING:
Simply select one of the the various "Change" values and alert on "Greater Than" or "Less Than" zero depending on which direction you want to detect.
Versionsinformation:
Eliminated bar_index to avoid repainting.
Versionsinformation:
Allow for % margin values.
Versionsinformation:
Allow for specifying a fixed time-frame.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?