Nyanderfull

RRP Daily

Nyanderfull Uppdaterad   
A simple script showing US reverse repurchase agreements and Federal Treasury balance values from FRED.
This script should give a neat overview of how little faith there is in the markets from how much cash is parked in ORRPs.

I made this a while ago as a private script so here it is as a public script.

The indicator is locked to the 1 Day resolution.
Versionsinformation:
The reported numbers in Tradingview are now the full numbers, so the multiplication has been removed to fix the script
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?