KivancOzbilgic

Optimized Trend Tracker STRATEGY & SCREENER

Optimized Trend Tracker - OTT STRATEGY & SCREENER screens the BUY and SELL signals (trend reversals) for 20 user defined different tickers in Tradingview charts.

Simply input the name of the ticker in Tradingview that you want to screen.


Terminology explanation:
Confirmed Reversal: OTT reversal that happened in the last bar and cannot be repainted.
Potential Reversal: OTT reversal that might happen in the current bar but can also not happen depending upon the timeframe closing price.
Downtrend: Tickers that are currently in the sell zone
Uptrend: Tickers that are currently in the buy zone

Screener has also got a built in OTT indicator which users can confirm the reversals on graphs.

Screener explores the 20 tickers in current graph's time frame and also in desired parameters of the OTT indicator.

Also you can optimize the parameters manually with the built in STRATEGY version.


Optimized Trend Tracker indicator :


Built in Moving Average type defaultly set as VAR but users can choose from 8 different Moving Average types like:

SMA : Simple Moving Average
EMA : Exponential Movin Average
WMA : Weighted Moving Average
TMA : Triangular Moving Average
VAR : Variable Index Dynamic Moving Average aka VIDYA
WWMA : Welles Wilder's Moving Average
ZLEMA : Zero Lag Exponential Moving Average
TSF : True Strength Force

Tip: In sideways VAR would be a good choice


You can use OTT default alarms and Buy Sell signals like:

1-
BUY when Prices are above OTT
SELL when Prices are below OTT

2-
BUY when OTT support Line crosses over OTT line.
SELL when OTT support Line crosses under OTT line.


3-
BUY when OTT line is Green and makes higher highs.
SELL when OTT line is Red and makes lower lows.

IMPORTANT: SCREENER ONLY EXPLORES AND SCREENS FOR THE 2nd SIGNAL TYPE:
BUY when OTT support Line crosses over OTT line.
SELL when OTT support Line crosses under OTT line.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?