ILuvMarkets

ILM CFTC COT Legacy Plot

Use this indicator on Daily Timeframe

Please refer to the below link for CFTC Disaggregated COT
www.cftc.gov/MarketR...sofTraders/index.htm

This script is very similar to COT Financial Plot indicator except that it plots the data for Futures in Legacy buckets Commercial vs. Non-Commercial

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?