Dreadblitz

Bull Bear 180 by Oliver Velez

This script detects an event created by Oliver Velez is called Bull / Bear 180, in the following images the event is detailed:


- The size of the control bar can be set compared to a number of previous bars
- The minimum % of the control bar body can be set
- You can filter by trend
- Possibility of seeing fast and slow media with direction detection and color change
- Various graphic settings
- Event alerts


To enjoy!

A thumbs up if you like me!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?