KivancOzbilgic

WILDER'S Moving Average by fr3762 KIVANC

The Wilder’s Moving Average indicator (Wilder’s Smoothed Moving Average ) was developed by Welles Wilder and introduced in his 1978 book, “New Concepts in Technical Trading Systems.” Mr. Wilder did not use the standard EMA formula; instead, the following formula is used: EMA = Input * K + EMA * (1-K), where K = 2 / (N+1). Then to find the Wilder’s Moving Average, the following calculation is performed: Input * K + EMA * (1-K), where K =1/N.

Type to use

Moving averages are commonly used to identify trends and reversals as well as identifying support and resistance levels. Moving averages such the WMA and EMA , which are more sensitive to recent prices (experience less lag with price) will turn before an SMA . They are therefore more suitable for dynamic trades, which are reactive to short term price movements. Moving averages such as the SMA move more slowly providing valuable information on the long dominant trend. They can however be prone to giving late signals causing the trader to miss significant parts of the price movement.

Trade Signals

Moving Average Crossovers: Moving average crossovers is a term applied when more than one moving average is used to generate a trade signal where traders will act when the shorter term moving average crosses the longer term moving average. A bullish crossover occurs when the shorter term moving average crosses above the longer term moving average (golden cross). A bearish crossover occurs where the shorter term moving average crosses below the longer term moving average (dead cross).

Price crossovers: A Price crossover is a term applied when a signal is generated where the price crosses a moving average. Bullish signals are given when the price moves above the moving average, bearish signals are given when the price moves below the moving average. Crossover trades are more likely to enjoy success when the moving average slopes are in the direction of the trade.

Support and Resistance: Moving averages can also act as a support level in an uptrend and resistance levels in a downtrend. If the average is widely followed orders in favour of the trend often cluster around the average. As markets are often driven by emotion and many players trade counter to the trend expect overshoots, to this extent the average should be used to identify support and resistance zones rather than exact levels.

from: mahifx.com/mfxtrade/...lders-moving-average


Developed by WELLES WILDER

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?