dman103

Price Movement

dman103 Uppdaterad   
Price indicator that shows the trend based on price movement.
The indicator determinants when an asset price is getting higher or lower by comparing the previous price highs and lows to the current price.

==Explanation==
In case current HL2 exceeds the previous HL2 HIGH then the columns will turn green.
In case current HL2 fails the previous HL2 LOW then the columns will turn red.
The trick here is that the trend CONTINUES to show the greens and reds, until a reversal happens to the opposite side.
This can be used to determinate trends and reversals.
Note: Bar colors are disabled by default.
You can set the lookback period at the indicator settings as well as the asset source (HL2,CLOSE, etc..). default is HL2
Quote that i like: “It is impossible to produce superior performance unless you do something different from the majority.” – John Templeton

Enjoy and like if you like :)
Versionsinformation:
Minor update in conditions. (removed equal)
Versionsinformation:
Added support for HIGHER time frame while default is current time frame.
Versionsinformation:
Added Signals in case you want to attach 'Price Movement' indicator into a another indicator. 1 for long, -1 for short.
'Close' is now default source input (of course you can change to HL2 or others).
Length was changed to 13 from 17.
Versionsinformation:
Minor fix for additional indicator signals.
Versionsinformation:
Changed how Higher time frame is calculated.
Versionsinformation:
Minor clean up.
Versionsinformation:
FIX: Added High source and Low source.
Updated indicator description in script.
You can change 'High Source' and 'Low Source' to different values, like both HL2.

Appreciation of my work: paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream - Pivot Points Algo: www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A/live
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?