RicardoSantos

[RS]Normalized Standard Selector

EXPERIMENTAL:
market state, text says it all most of the time at least.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Appreciated RicardoSantos shared your work =D
I wonder how to apply correctly to this indicator?
+2 Svara
Thank you !
Svara
Hey Ricardo, i like this indicator a lot, besides original 55/5, i put a 30/5 and 15/2. it paints a great picture for a MTF look. Still messing with it, but it has helped on better entries and exits. I've been a fan of your creations and just wanted to thank you for your work.
Svara
hi thanks for your wonderful script. could you pls cross check it is repainting lables
Svara
@krajesh, it may flash on / off the labels on the same bar(thats normal behaviour and not repainting)
Svara