faytterro

Faytterro Oscillator

faytterro Uppdaterad   
what is Faytterro oscillator?
An oscillator that perfectly identifies overbought and oversold zones.

what it does?
this places the price between 0 and 100 perfectly but with a little delay. To eliminate this delay, it predicts the price to come, and the indicator becomes clearer as the probability of its prediction increases.

how it does it?
This indicator is obtained with "faytterro bands", another indicator I designed. For more information about faytterro bands: A kind of stochastic function is applied to the faytterro bands indicator, and then another transformation formula that I have designed and explained in detail in the link above is applied. These formulas are also applied again to calculate the prediction parts.

how to use it?
Use this indicator to see past overbought and oversold zones and to see future ones.
The input named source is used to change the source of the indicator.
The length serves to change the signal frequency of the indicator.

Versionsinformation:
alert added.
Versionsinformation:
warning added
Versionsinformation:
added color and line size changes.
Versionsinformation:
Fixed the label on scala.
barcolor removed, bgcolor added.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?