Daveatt

BEST Supertrend MA

Hello traders,

That one is an experiment
I was curious to see what a supertrend based on moving average cross could give

How does it work?

Bull event: fast moving average crossing overthe slow moving average
Bear event: fast moving average crossing underthe slow moving average

When the event is triggered, the script will plot the Supertrend as follow

UP Trend = ohlc4+ ATR * Factor
DOWN Trend = ohlc4- ATR * Factor

Interesting to see the results given by ohlc4 vs hl2 and hl3
Documentation: https://www.tradingview.com/pine-script-...

This is an alternative of the classical Supertrend based on candle close being above/beyond the previous Supertrend level.

Hope you'll enjoy it and it will improve your trading making you a better trader
Dave

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?