spacekadet17

Trend Identifier Strategy

Trend Identifier Strategy for 1D BTC.USD
The indicator smoothens a closely following moving average into a polynomial like plot and assumes 4 staged cycles based on the first and the second derivatives. This is an optimized strategy for long term buying and selling with a Sortino Ratio above 3. It is designed to be a more profitable alternative to HODLing. It can be combined with 'Accumulation/Distribution Bands & Signals' and 'Exponential Top and Bottom Finder'.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?