master-in-chart

Advance AMA with Sylvain Bands

Many traders believe that the moving averages are favorite tools and analysts have spent decades trying to improve moving averages partiularly the simple moving average. One way to address the disadvantages of moving averages is to multiply the weighting factor by a volatility ratio which is called Adaptive moving averages.
This indicator uses an special adaptive moving averages which is developed by John Ehlers. The model adapts to price movement “based on the rate change of phase as measured by the Hilbert Transform Discriminator”. This method of adaptation features a fast and a slow moving average so that the composite moving average swiftly responds to price changes and holds the average value until the next bars close. In addition, the smoothed Volatility Bands were created by Sylvain Vervoort is included.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?