DonovanWall

Laguerre Multi-Filter [DW]

DonovanWall Wizard Uppdaterad   
This is an experimental study designed to identify underlying price activity using a series of Laguerre Filters.

Two different modes are included within this script:
-Ribbon Mode - A ribbon of 18 Laguerre Filters with separate Gamma values is calculated.
-Band Mode - An average of the 18 filters generates the basis line. Then, Golden Mean ATR over the specified sampling period multiplied by 1 and 2 are added and subtracted to the basis line to generate the bands.

Multi-Timeframe functionality is included. You can choose any timeframe that TradingView supports as the basis resolution for the script.

Custom bar colors are included. Bar colors are based on the direction of any of the 18 filters, or the average filter's direction in Ribbon Mode. In Band Mode, the colors are based solely on the average filter's direction.
Versionsinformation:
Updates:
I've refined the script structure to improve efficiency and reduce runtime.

ATR is now eliminated within this script and has been replaced with Average Laguerre True Range, which is calculated by applying the average Laguerre filter to True Range. This eliminates the need to choose an arbitrary sampling period and delivers more effective results.

For my full list of premium tools, check the blog:
wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
t.me/DonovanWall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?