TraderHalai

Reverse Stoch [BApig Gift] - on Panel

TraderHalai Uppdaterad   
Mssive credit to Motgench, Balipour and Wugamlo for this script. This script is all of their good work.

It is basically just the non-on chart version which I've slightly tweaked off their script. This can be useful to reduce the clutter on the chart itself. Releasing it in the hope that it can be useful for the community

Enjoy!
Versionsinformation:
Update to PineScript version 5 and add MTF support for Stoch Plot
Versionsinformation:
Clean up of Unused input values
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?