HPotter

Combo Backtest 123 Reversal & Relative Momentum Index

This is combo strategies for get a cumulative signal.

First strategy
This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.

Second strategy
The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed
with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back
periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined
overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting
up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down
days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily
1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is
substituted for "strength".

WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?