loxx

Price-Filtered Ocean Natural Moving Average (NMA) [Loxx]

Price-Filtered Ocean Natural Moving Average ( NMA ) is a an Ocean Natural Moving Average indicator that takes as its input a moving average filter of price before applying the NMA volatility adaptation.

What is the Ocean Natural Moving Average?
Created by Jim Sloman, the NMA is a moving average that automatically adjusts to volatility without being programed to do so. For more info, read his guide "Ocean Theory, an Introduction"

What's the difference between this indicator and Sloan's original NMA?
Sloman's original calculation uses the natural log of price as input into the NMA , here we use moving averages of price as the input for NMA . As such, this indicator applies a certain level of Ocean theory adaptivity to moving average filter used.

Included
  • Bar coloring
  • Alerts
  • Expanded source types

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?