This script plots three Simple Moving Averages instead of just one.

Support me going through grad school!
www.linkedin.com/in/nascimentovictor/
BTC tip jar: 1Mv1s7nLaTsRoLai5WXEGg8doisXuiPUXy
ETH tip jar: 0x6113DDD23D0D5aCad3d1f8640A8A571E9Cb86cB8
LTC tip jar: LYvyoqTSWxa22TQw3E7818xy4AfYNi6xcm
BCH tip jar: 1GC7oZ7MhLkamKCDdZFnUfV21SKWq84VdY

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?