SoftKill21

Heiken Ashi MTF Strategy- Indicator

Hello, this is both a strategy and indicator that revolves around Heikin Ashi candles.

In this case we take 3 different time frames, in this example we use daily , weekly and monthly.

The conditions for entry are :
For long : we check that we have a green daily candle, at the same time we check that the weekly and monthly candles are also green.
For short : We check that all candles, daily, weekly and monthly and red.

For exit of long : as soon as 1 of the 3 candles, daily or weekly or monthly converts to red, we exit.
For exit of short : as soon as 1 of the 3 candles converts to green, we exit.


This strategy- indicator can be adapted to any type of market.

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?