traderharikrishna

RSI TREND FILTER

traderharikrishna Uppdaterad   
RSI TREND Filter on Chart
RSI scaled to fit on chart instead of oscillator, Trend Analysis is easy and Hidden Divergence is revealed using this indicator. This indicator is an aim to reduce confusing RSI Situations. The Oversold and Overbought lines help to determine the price conditions so its easy to avoid Traps.

Oversold and Overbought conditions are marked on Chart to make it useful to confirm a Buy or Sell Signals.
RSI 50 level is plotted with reference to EMA50 and Oversold and Overbought Conditions are calculated accordingly.

  • Uptrend: RSI Cloud / Candles above RSI 50 Level
  • Down Trend: RSI Cloud / Candles below RSI 50 Level
  • Sideways : Candles in the Gray Area above and below RSI 50 Level
  • Default RSI (14) : is the Candlestick pattern itself


Disclaimer: Use Solely at your own Risk.
Versionsinformation:
Added RSI MA to cross check with regular RSI.
This EMA is plotted with length 20 with is equal to EMA 20
Versionsinformation:
Look and Feel Enhanced

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?