chanu_lev10k

BTC Cap Dominance RSI

BTC Cap Dominance RSI indicator is a combination of the RSI of Bitcoin Market Cap and the RSI of Bitcoin Dominance. The concept of this indicator is to get a good grasp of the bitcoin market flow by combining bitcoin dominance as well as bitcoin market cap.

BTC Cap Dominance (BCD) RSI is defined as:

BCD RSI = (BTC Cap RSI + BTC Dominance RSI) / 2

Case 1 (Bull market):
Both Cap RSI and Dominance RSI values ​​are high

Case 2 (Neutral market):
Cap RSI is high but Dominance RSI is low
Cap RSI is low but Dominance RSI is high

Case 3 (Bear market):
Both Cap RSI and Dominance RSI values ​​are low

(Note) Please note that the market capitalization symbols (CRYPTOCAP:TOTAL and CRYPTOCAP:TOTAL2) of TradingView started in January 2020, so you can check the indicator value from this point on.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?