Zeiierman

Fibonacci Oscillator (Expo)

Overview
The Fibonacci Oscillator is a multi-faceted oscillator designed to provide traders with a comprehensive understanding of market trends and retracement points. Built on the Fibonacci ratios, it combines the functionalities of popular oscillators like RSI and MACD with unique insights into the market structure. This oscillator not only helps identify trend direction but also pinpoints overbought and oversold levels, making it an essential tool for various trading strategies.How to Use
Identify Trends
Use the oscillator to identify the direction of the market trend.Identify Retracements
Use the oscillator to identify the retracements.█ Settings
Fibonacci Settings
  • These settings let you customize the Fibonacci level to focus on, thereby allowing you to tailor the oscillator according to your trading preferences.

Oscillator Settings
  • You can also choose between different oscillator types (RSI, MACD, Histogram) and adjust their respective settings like lengths, signals, and colors.


-----------------
Disclaimer

The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.

All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs.

My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?