RodrigoKazuma

RK's 07 ∴ Moving Average Ribbon with Momentum Adjusted by DGT

RodrigoKazuma Uppdaterad   
Hello folks!

In my search for new ways to get faster and better market responses, I found this brilliant Indicator here on Trading View.

I rewrite all the code with my own functions and styles.

So... This is my adaptation to excellent script "Momentum adjusted Moving Average by DGT" from the user dgtrd

In dgtrd's words: "A brand new Moving Average, calculated using Momentum, Acceleration and Probability (Psychological Effect).

Momentum adjusted Moving Average( MaMA ) is an indicator that measures Price Action by taking into consideration not only Price movements but also its Momentum, Acceleration and Probability.

MaMA , provides faster responses comparing to the regular Moving Average"


The original post is here: 👇T∴F∴A∴

Rodrigo Kazuma
Versionsinformation:
Indicator's link on script
Versionsinformation:
Better study title 😁👍

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?