traderharikrishna

RSI Trend

traderharikrishna Uppdaterad   
RSI Hull Trend is a hybrid indicator with RSI of HULL Signal. The Hull MA is combined with RSI to see if the Hull MA Buy/Sell Signal is in overbought or oversold condition. Buy Sell Signals are plotted based on settings of OB/OS or RSI. This indicator is very useful to see if the Trend is in Exhaustion or Beginning of a Trend. Entry and Exit conditions can be more precise based on OB/OS condition of price action. In addition normal RSI trend is plotted with trend color from Hull MA. Best Performance with Heiken Ashi Candles.
  • OB/OS Settings provided
  • Hull Buy/Sell Signals plotted
  • Double RSI FAST and DEFAULT signal with crossover
  • Bar Color applied based on Hull RSI Trend
  • Hull Trend + RSI + Price Action
Versionsinformation:
removed OB/OS filter for buy sell signals
Versionsinformation:
Sideways / Ranging Market Highlight Option Provided.
Helps detect sideways price movement.
Versionsinformation:
:)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?