divonn1994

Fast v Slow Moving Averages Strategy (Variable) [divonn1994]

This is a simple moving average based strategy that takes 2 moving averages, a Fast and a Slow one, plots them both, and then decides to enter a 'long' position or exit it based on whether the two lines have crossed each other. It goes 'long when the Fast Moving Average crosses above the Slow Moving Average. This could indicate upwards momentum in prices in the future. It then exits the position when the the Fast Moving Average crosses back below. This could indicate downwards momentum in prices in the future. This is only speculative, though, but sometimes it can be a very good indicator/strategy to predict future action.

I've tried some strategy settings and I found different promising strategies. Here are a few:
BTCUSD ( BitStamp ) 1 Day Timeframe : EMA, Fast length 25 bars, Slow length 62 bars => 28,792x net profit (default)
BTCUSD ( BitStamp ) 1 Day Timeframe : VWMA, Fast length 21 bars, Slow length 60 bars => 15,603x net profit
BTCUSD ( BitStamp ) 1 Day Timeframe : SMA, Fast length 18 bars, Slow length 51 bars => 19,507x net profit
BTCUSD ( BitStamp ) 1 Day Timeframe : RMA, Fast length 20 bars, Slow length 52 bars => 5,729x net profit
BTCUSD ( BitStamp ) 1 Day Timeframe : WMA, Fast length 29 bars, Slow length 60 bars => 19,869x net profit

Features:
-You can choose your preferred moving average: SMA , EMA , WMA , RMA & VWMA .
-You can change the length average for each moving average

-I made the background color Green when you're currently in a long position and Red when not. I made it so you can see when you'd be actively in a trade or not. The Red and Green background colors can be toggled on/off in order to see other indicators more clearly overlayed in the chart, or if you prefer a cleaner look on your charts.

-I also have a plot of the Fast moving average and Slow moving average together. The Opening moving average is Purple, the Closing moving average is White. White on top is a sign of a potential upswing and purple on top is a sign of a potential downswing. I've made this also able to be toggled on/off.

Let me know if you think I should change anything with my script, I'm always open to constructive criticism so feel free to comment below :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?