nicks1008

SWING TRADE SIGNALS

BUY & SELL Signals for higher timeframes based on Ema & Sma with RSI overbought/oversold dots for possible reversal indication.

It can be used for booking profit in the existing trade and take fresh position once the new candle breaks the high/low of alert candle depending upon the side.

Best work with 1h+ timeframes.
Release Notes: Firstly Thank you for your huge support through Coin donations, Likes & Comments.

• You can now add alerts for Buy/Sale entry & Possible Reversal signal
• Color & shape scheme simplified and kept it minimal.
• Add input for RSI overbought & oversold values as per your choice

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?