SoftKill21

Swing/Daytrading strategy with reversal option


Hello, today I bring a swing reversal strategy that work on all financial markets.

It uses timeframes starting from 1h, the bigger the better.
Its very dangerous because it has no stop loss, neither a take profit. Our exit condition is based on the reversal on the entry .

For entry we have 2 types : normal and reversal

Lets say we want to go long , for that we check the last CLOSE of a candle with the previos HIGH. If its higher than that, and at the same time CLOSE is bigger than the moving average, we have a long entry.
For short we have CLOSE with the previous LOW. If its lower than that and at the same time is lower than moving average, we have a short entry.
For moving average we use T3 MA

For reversal what I do, is , I take the short condition and I apply it to long, and for long I apply the short condition.
On many cases I found out it work amazingly.

I forgot to add: it also has a time entry system, so we use the best hours/sessions for entries .

Exit a trade: lets say we enter short, when we find a long condition, we close short and enter into long. Viceversa for long.

If you have any questions, let me know.


Enjoy it :)

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?