calmrat

CRC.i Golden Death Cross

This is a simple reproduction of a common indicator used for analyzing the current momentum trend.

  • Golden Cross => 50 day simple moving average (sma) crosses over the 200 sma
  • Death Cross => 50 day simple moving average (sma) crosses under the 200 sma

Forecasting used in this indicator is a simple moving average, considering the price sma with length of (sma period - future bar count).

More articles at

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?