cheatcountry

Fear And Greed Indicator

cheatcountry Uppdaterad   
The Fear And Greed Indicator is a very popular indicator on the Bloomberg platform and since I didn't have actual source code to work with, this is a very close approximation of that indicator. Let me know if you spot any discrepancies with the original and I will do my best to fix them.

For buy and sell signals it is pretty straightforward. Just buy when the green (greed) is in control and sell when the fear (red) is in control

This was a special request so let me know if you want to see more scripts from me or if you want something custom!
Versionsinformation:
updated to make it consistent with my other indicators
Versionsinformation:
fixed an error with the inputs
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?