wbelini

Relative Volume Force Index

This indicator can anticipate the market movements. Its posible because it calculates how much force ( volume ) it's necessary to move the price up or down. If it's necessary a lot of volume to move the price a little it's a reversion signal, but if a little volume could change the price whit elevate volatility , it's signal of reversion too. The indicator plots red if the market is down, and green if it's up, the size and the color of the bars cand demonstrate the movement relative force. Does it by the configurable averages. Not works well whit poor liquidity.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?