vjsharma89

FOMO_Buy_Sell_Indicator

vjsharma89 Uppdaterad   
Buy and sell indicator that fits everyone's needs.
For noobs - You can use it even if you are not TA friendly. Green is buy and Red is sell.
For pros - It helps you second guess your ins and outs.

PM to gain access, please. Thanks
Versionsinformation:
Added extra custom alerts
Versionsinformation:
// FOMO went under a major overhaul.
// Looks less clumsy and its now more accurate than earlier with the addition of no trade zone.
Versionsinformation:
// Made changes to the Tradingview Alerts
// Addition of Buy Signals, Sell Signals and Both Signals
Versionsinformation:
// Following features have been added.
// Select the kind of FOMO Signals you are looking for
// Tweak the signals being generated
// Toggle between Holy Trend Line, various signal types, FOMO+HTL Signals, FOMO Arrows, FOMO Cloud
// New buy and sell signals are generated with the help of FOMO and HTL combined.
// Delete your Indicator from your chart and re-add it to be able to enjoy the new update.
Versionsinformation:
// Changed the Defaults
Versionsinformation:
// Bug fixes
Versionsinformation:
// Updated Screenshot
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta vjsharma89 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.

Liknande idéer