HPotter

Moving Average Envelopes Backtest

Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
below a moving average. The moving average, which forms the base for
this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
relatively flat.

You can change long to short in the Input Settings
WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?