chanu_lev10k

Chanu Delta RSI

chanu_lev10k Uppdaterad   
This Chanu Delta RSI indicates the strength of the Bitcoin market. The problem with the previous Chanu Delta Indicator was that it was simply based on the price difference between the two Bitcoin markets, so there was no universality. However, this new Chanu Delta RSI solves the problem by introducing an RSI that compares the price difference trend.

This indicator is selectable from both reference and large amplitude BTCUSD markets. I recommend using BYBIT:BTCUSDT for the reference market and COINBASE:BTCUSD for the large amplitude market.
_____________________________________________________________
이 지표는 비트코인 시장의 단기적인 추세를 판단하는데 도움을 줄 수 있습니다. 기존 Chanu Delta 지표의 문제점은 단순히 두 비트코인 ​​시장의 가격차를 기준으로 하여 보편성이 없었다는 점이다. 하지만 이번 새로운 Chanu Delta RSI는 가격차이 추세를 비교하는 RSI를 도입해 문제를 해결했습니다.

이 지표는 레퍼런스 및 큰 진폭 BTCUSD 시장에서 모두 선택할 수 있습니다. 레퍼런스 시장에는 BYBIT:BTCUSDT를 사용하고 큰 진폭 시장에는 COINBASE:BTCUSD를 사용하는 것이 좋습니다.
Versionsinformation:
A minor change
Versionsinformation:
Minor revision
- The default value of bearLevel has been changed from 29 to 30.
- and etc a minor change
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?