hikmetsezen

MOST Multi MAs

hikmetsezen Uppdaterad   
MOST provides a useful platform to compare the performance of moving averages and/or determine optimum moving average with its parameters to a different markets. Now it has many different moving averages. As a fun, you can compete your favorite moving average with others!


This indicator is free to use, and the code is visible and with mostly turkish syntactic definitions. Many thanks to open source shares about different moving averages. Please share your interesting results. On request, more moving averages could be added to this indicator.


HikmetSezen @HikmetSezen58 on twitter.


Versionsinformation:
On requests English syntax version added as default. Please share your interesting result, request, or errors. Enjoy!

Turkce terimli versiyon icin gerekli aciklama kod icinde verilmistir.
Versionsinformation:
typo...

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?