raphamonte

Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend

raphamonte Uppdaterad   
🌈 "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" Indicator 🌈

IMPORTANT: as this is a complex and elaborate TREND ANALYSIS on the graph, ALL INDICATORS REPAINT.

Experience the brilliance of "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" for your technical analysis on TradingView! This versatile indicator allows you to visualize various types of Moving Averages, including Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA), Weighted Moving Averages (WMA), Hull Moving Averages (HMA), and Volume Weighted Moving Averages (VWMA).

Each MA displayed in a unique color to create a stunning rainbow effect. This makes it easier for you to identify trends and potential trading opportunities.

Key Features:
📊 Multiple Moving Average Types - Choose from a range of moving average types to suit your analysis.
🎨 Stunning Color Gradient - Each moving average type is displayed in a unique color, creating a beautiful rainbow effect.
📉 Overlay Compatible - Use it as an overlay on your price chart for clear trend insights.

With the "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" indicator, you'll add a burst of color to your trading routine and gain a deeper understanding of market trends.

HOW IT WORKS

MA Lines:
 • MA - 5: purple lines
 • MA - 8: blue lines
 • MA - 13: green lines
 • MA - 21: yellow lines
 • MA - 34: orange lines
 • MA - 55: red line

Header Color Indicators:
 • Purple: MA-5 is in uptrend on the chart
 • Blue: MA-5 and MA-8 are in the uptrend on the chart
 • Green: MA-5, MA-8 and MA-13 are in the uptrend on the chart
 • Yellow: MA-5, MA-8, MA-13 and MA-21 are in the uptrend on the chart
 • Orange: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21 and MA-34 are in the uptrend on the chart
 • Red: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21, MA-34 and MA-55 are in the uptrend on the chart
 • Red + White Arrow: All MAs are correctly aligned in the uptrend on the chart

Footer Color Indicators:
 • Purple: MA-5 is in downtrend on the chart
 • Blue: MA-5 and MA-8 are in the downtrend on the chart
 • Green: MA-5, MA-8 and MA-13 are in the downtrend on the chart
 • Yellow: MA-5, MA-8, MA-13 and MA-21 are in the downtrend on the chart
 • Orange: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21 and MA-34 are in the downtrend on the chart
 • Red: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21, MA-34 and MA-55 are in the downtrend on the chart
 • Red + White Arrow: All MAs are correctly aligned in the downtrend on the chart

Background Colors:
 • Light Red: All MAs are on the rise!
 • Red: All MAs are align correctly on the rise!
 • Light Green: All MAs are in freefall!
 • Green: All MAs are align correctly in freefall!

Tiny Arrows Indicators/Alerts:
 • Down Arrow: All MAs are in freefall!
 • Up Arrow: All MAs are on the rise!

Big Arrows Indicators/Alerts:
 • Down Arrow: All MAs are align correctly in freefall!
 • Up Arrow: All MAs are align correctly on the rise!
Versionsinformation:
🌈 "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" Indicator 🌈

IMPORTANT: as this is a complex and elaborate TREND ANALYSIS on the graph, ALL INDICATORS REPAINT.

Experience the brilliance of "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" for your technical analysis on TradingView! This versatile indicator allows you to visualize various types of Moving Averages, including Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA), Weighted Moving Averages (WMA), Hull Moving Averages (HMA), and Volume Weighted Moving Averages (VWMA).

Each MA displayed in a unique color to create a stunning rainbow effect. This makes it easier for you to identify trends and potential trading opportunities.

Key Features:
📊 Multiple Moving Average Types - Choose from a range of moving average types to suit your analysis.
🎨 Stunning Color Gradient - Each moving average type is displayed in a unique color, creating a beautiful rainbow effect.
📉 Overlay Compatible - Use it as an overlay on your price chart for clear trend insights.

With the "Rainbow Fibonacci Momentum - SuperTrend" indicator, you'll add a burst of color to your trading routine and gain a deeper understanding of market trends.

HOW IT WORKS

MA Lines:
• MA - 5: purple lines
• MA - 8: blue lines
• MA - 13: green lines
• MA - 21: yellow lines
• MA - 34: orange lines
• MA - 55: red line

Header Color Indicators:
• Purple: MA-5 is in uptrend on the chart
• Blue: MA-5 and MA-8 are in the uptrend on the chart
• Green: MA-5, MA-8 and MA-13 are in the uptrend on the chart
• Yellow: MA-5, MA-8, MA-13 and MA-21 are in the uptrend on the chart
• Orange: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21 and MA-34 are in the uptrend on the chart
• Red: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21, MA-34 and MA-55 are in the uptrend on the chart
• Red + White Arrow: All MAs are correctly aligned in the uptrend on the chart

Footer Color Indicators:
• Purple: MA-5 is in downtrend on the chart
• Blue: MA-5 and MA-8 are in the downtrend on the chart
• Green: MA-5, MA-8 and MA-13 are in the downtrend on the chart
• Yellow: MA-5, MA-8, MA-13 and MA-21 are in the downtrend on the chart
• Orange: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21 and MA-34 are in the downtrend on the chart
• Red: MA-5, MA-8, MA-13, MA-21, MA-34 and MA-55 are in the downtrend on the chart
• Red + White Arrow: All MAs are correctly aligned in the downtrend on the chart

Background Colors:
• Light Red: All MAs are on the rise!
• Red: All MAs are align correctly on the rise!
• Light Green: All MAs are in freefall!
• Green: All MAs are align correctly in freefall!

Tiny Arrows Indicators/Alerts:
• Down Arrow: All MAs are in freefall!
• Up Arrow: All MAs are on the rise!

Big Arrows Indicators/Alerts:
• Down Arrow: All MAs are align correctly in freefall!
• Up Arrow: All MAs are align correctly on the rise!

Updated (just text correction):
• Tiny Arrows Name = Super Trend (Down/Up)
• Big Arrows Name = Mega Trend (Down/Up)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?