fyntrade

Market Performance Table

The Market Performance Table displays the performance of multiple tickers (up to 5) in a table format. The tickers can be customized by selecting them through the indicator settings.

The indicator calculates various metrics for each ticker, including the 1-day change percentage, whether the price is above the 50, 20, and 10-day simple moving averages (SMA), as well as the relative strength compared to the 10/20 SMA and 20/50 SMA crossovers. It also calculates the price deviation from the 50-day SMA.

The table is displayed on the chart and can be positioned in different locations.

Credits for the idea to @Alex_PrimeTrading ;)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?