calebsandfort

Guerilla Fear/Greed Index Strategy

This strategy combines NAAIM Exposure Index and the Equity Put/Call Ratio into Fear/Greed Index that oscillates between 0 and 100.

It smooths all of these values and enters a trade when Fear reaches a certain threshold and exits when Greed reaches a certain threshold.

I don't really know if this is a great indicator or not, but the results on various indexes are pretty good, especially TQQQ .

Was inspired by the knowledge gained following RolandoSantos.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?