cheatcountry

Ehlers 2 Pole Super Smoother Filter V2 [CC]

The 2 Pole Super Smoother Filter was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pg 32) and this follows the price very closely and very useful because it is consistent with uptrends and falls sharply during a sudden downtrend so it should be able to help you stay more profitable. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?