cheatcountry

Natural Market River [CC]

The Natural Market River was created by Jim Sloman (Ocean Theory pgs 59-62) and this is another momentum indicator that is extremely similar to the previous indicator I published, the Natural Market Mirror. This has almost identical buy and sell signals but different way to handle calculations so I'm going to leave it up to you which one you will prefer. Since this is almost identical, the buy and sell signals work in the same way with both strong signals and normal ones. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know what other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?