everget

VW-MACD

everget Wizard Uppdaterad   
Hello traders!

I am reading "Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends" by Buff Pelz Dormeier so I am going to implement all indicators that are considered there.

VW-MACD was developed by Buff Pelz Dormeier in 2000 and is based on the difference between a short-term volume-weighted moving average and a long-term volume-weighted moving average. The signal line is traditionally left as an exponential moving average.

Like and follow for more cool indicators!

Happy Trading!
Versionsinformation:
  • Added more options to choose preferred styling

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?