LuxTradeVenture

((Bearish)) Candle Above EMAS

Good Morning from the UK.

Todays script is a simple vieweing of when candles close above a certain moving average - when the market is bearish conditions - candle which close above the moving average can be viewed as a bearish signal along with confluences such as price action. This script is best on the Daily and we can expect big price moves away from this area.

The below example, we have a bearish set up with a break of trendline and then a break of a base which would 1) strong area as price is unlikely to go past this area which would make this a supply zone.


This was then followed by the signal of the candle closing above the 100ema and the 50ema.

The script is likened to my one of my previous scripts which portrays the bullish ema candle closes.

I will be making a price action publish soon if that is of interest to the public.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?