RootDuk

[RD] Easy Fibonacci Channels

==================================================================
October 21 2019 - Easy Fibonacci Channels - by RootDuk
==================================================================

Easy adaptable fibonacci channels. By changing the levels you can adapt
the lines as needed. There's also global params to use for horizontal and
vertical scaling.

===================================================================
Notes
===================================================================
None so far

===================================================================
Updates
===================================================================
Non so far
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?