Calummm

V1 Market Leader


This script aims to identify who the current market leader is between 3 participants, BTC , ETH and ALTS & ETH combined.
Colour coded so you can identify what is what in the settings - Default setting are: BTC = Orange, ETH = Blue and ALTS & ETH = White.
There is also a line to identify the market movement in relation to amount of Tether currently in circulation - Default setting is: Tether = Yellow.
This script can be used on any timeframe but I recommend 12H or greater.

Lines can be turned on and off in settings for cleaner look.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?