AlgoXOR

SPY Expected Move by VIX

AlgoXOR Premium Uppdaterad   
This indicator shows 1 and 2 standard deviation price move from the VWAP based on VIX . Implied Volatility (IV) is being used extensively in the Option world to project the Expected Move for the underlying instrument. VIX is used as a proxy for SPY's IV for 30 days.

This indicator is meaningful only for SPY but can be used in any other instrument which has a strong correlation to SPY .
Release Notes:
Added AAPL, AMZN, GOOG & IBM to use the corresponding VIX.

Added Ability to disable the bands if the VIX is not available.

Minot UI changes.
Release Notes:
Using VIX instead of VIX9D as Tradingview's VIX9D data is delayed
Release Notes:
Simple color tone change.
Release Notes:
Requested by @Jansuperv to have VXX instead of VIX. Now you can configure that from the input panel.
Release Notes:
Added alert on price crossing 3 SD as requested by @acogwell11
Release Notes:
Added weekly option for VWAP as requested by @MacPeroni

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?