cheatcountry

Double Smoothed Relative Strength Index

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Double Smoothed RSI Indicator was created by William Blau (Stocks & Commodities V. 9:5 (202-205)) and is a variation of the classic RSI using his Momenta Indicator and his Momenta RSI formula. I have color coded everything to make it very easy to determine buy and sell signals.

Let me know if you would like to see me write scripts for other indicators!
Release Notes: Changed the title
Release Notes: allowed someone to change the ob/os levels
Release Notes: updated to match my other indicators
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?