quanvntaoiyeuquehuongvn

Multimarket Direction indicator

Trendline trading with resistant and support made by me.
Im bad coder and just jump into the tradingview pine script 1 days before so please don't hates me
- I don't know why my script is ded before lol
Signals to trade up
1. The big candles up cross the ema200 (last 5 candles for confirmation)
2. Wait for showing the up triangle.
3. Lookup the resistant/support line. If near the resistant please consider to wait if it break then join the trade
4. Only out trade when it has a down triagle or the candles has big down candles at the resistant/support line.

That it...
Versionsinformation:
Trendline trading with resistant and support made by me.
Im bad coder and just jump into the tradingview pine script 1 days before so please don't hates me
- I don't know why my script is ded before lol
Signals to trade up
1. The big candles up cross the ema200 (last 5 candles for confirmation)
2. Wait for showing the up triangle.
3. Lookup the resistant/support line. If near the resistant please consider to wait if it break then join the trade
4. Only out trade when it has a down triagle or the candles has big down candles at the resistant/support line.

That it...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?