TintinTrading

[TTI] IBD Power Trend

🏛️ History & Credit
IBD Power Trend is an indicator created by TintinTrading inspired by the Investor's Business Daily and William O'Neil's investment philosophy. It is part of the Market School methodology.. It's built on the principle that the market's Power Trend is the best time to get aggressive.

💪 What it does
IBD Power Trend helps traders identify when the market's Power Trend starts and finishes. The indicator uses rules about the position of the price relative to the 21EMA and 50SMA, as well as the relationship between the two moving averages, to give traders an edge.

👨‍🏫 How to use it
IBD Power Trend can be used as an additional criteria to decide when to get more aggressive in the market. It can also be used to assess when to be a pig/tiger. With IBD Power Trend, traders can have more confidence in their trades and make better investment decisions.

👉 I provide FREE EDUCATION + COURSES here: tintintrading.substack.com/

👉 I share my TRADING everyday here: discord.gg/gTmcqWyWWe

👉 I sell premium indicators here: tradingviewindicators.net
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta TintinTrading för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

👋 Hey there! Thanks for your interest in my invite-only script! 🎉 🤫 To get access, please follow these steps: 👉 Direct message me or click on this link: 🔗 linktr.ee/tintintrading 👀 Looking forward to hearing from you soon! 🙌

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.